Poszukiwanie miejsc ładnych i brzydkich, wbrew prostemu wyzwaniu, jakie rzuca tytuł projektu ma kierować uwagę dziecka na wielość form, względność kryteriów estetycznych, uczyć akceptacji różnorodności ocen, jak również postaw etycznych i społecznych w stosunku do napotkanych zjawisk.

Za pośrednictwem fotografii, dzieci wybierały swoje "miejsca muzealne", a w ramach tych miejsc obiekty, czyli architekturę dużą i małą, elementy ruchome, detale, przedmioty, mikroświat, np. zgubiony przez kogoś mały przedmiot, albo roślinę, która wyrosła w nietypowym miejscu. Czasem była to intrygująca szpara w murze, zjawiska atmosferyczne i świetlne, np. cień, który ułożył się ciekawie na budynku albo chmura, która pojawiając się zmieniła obraz miejsca na "ładny".

Dzieci rejestrowały rzeczy ulotne, nadając im często charakter malarski lub zupełnie abstrakcyjny. Powstały także obrazy ludzi i życia miejskiego, dziecko miało okazję zrobić fotograficzny portret, czy zdjęcia reporterskie ze zdarzenia, które akurat miało wtedy miejsce.
Powstałe "Karty inwentaryzacyjne” pełniły funkcję pomocniczą, by dzieci poprzez próbę opisu obiektów samodzielnie wybranych i sfotografowanych, uczyły się nazywać świat, kształtując indywidualne postawy w ocenie estetycznej miasta.
Zdjęcia posłużyły do stworzenia pierwszego w Warszawie plenerowego Muzeum, do którego serdecznie zapraszamy w dniach 1-2 czerwca 2011 roku.

Autorami i koordynatorami projektu są: Edyta Ołdak i Malwina Ziemkiewicz -
Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"

Wystawa prac miała miejsce w przestrzeni Warszawy w dniach 1, 2 czerwca. Niestety na skutek ataków wandalimu wiele zdjęć ucierpiało i nie wsyscy uczestnicy
zadania mogli zobaczyć swoją pracę na wystawie za co ogromnie prepraszamy

 

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl